Nošení v šátku na nošení dětí z pohledu fyzioterapeuta

Foto Mgr. Jakuba Pokorného

"V raném dětství, tedy rámcově do 1 roku života dítěte, dochází k velmi rychlým a dramatickým změnám ve vývoji funkce i struktury pohybového aparátu. Pokud v této fázi vývoje dítěte dojde k porušení či vynechání optimálního vývojového vzorce, může dojít k výrazným negativním dopadům na pohybový aparát dítěte.

Některé z těchto poruch se mohou projevit hned, jiné bohužel až s výrazným odstupem i několika desítek let. Velká část chronických degenerativních onemocnění v dospělém věku, např. chronické bolesti v zádech, má svůj počátek již právě v dysfunkčním motorickém vývoji v raném dětském věku.

Je tedy třeba věnovat velikou pozornost vnějším podmínkám, kterým je rostoucí dítě vystaveno. Přeprava dítěte je jednou z nich. Čím delší dobu je dítě transportováno, tím větší je potřeba věnovat pozornost v jakých podmínkách. Využívání různých látkových pomůcek, nejčastěji speciálních šátků, ve kterých je dítě přenášeno, je známo a hojně využíváno po dlouhou dobu. V posledních letech tento způsob opět získává na oblibě po mnoha desetiletích opomíjení. Důvodem opětovné renesance, je hledání co nejvíce optimálních vnějších podmínek pro správný vývoj dítěte a zároveň co nejmenší stres na pohybový aparát rodiče. 

Z pohledu vývojové kineziologie umožňuje správné nošení dítěte v šátku zachování jeho fyziologického postavení a centrovaného nastavení kloubů, nenarušuje tedy spontánní psychomotorický vývoj. Dítě je neustále v plném kontaktu s rodičem a prohlubuje se vzájemná psychická vazba. Rovněž umožňuje rodiči uvolnění horních končetin a jejich zapojení do každodenních aktivit. Šátkování tedy představuje velmi vhodnou variantu pro přenášení dítěte s ohledem na zachování jeho ideálního vývoje a zároveň umožňuje rodičům minimalizaci negativních dopadů na vlastní pohybový aparát." 

 

" Šátkování představuje velmi vhodnou variantu pro přenášení dítěte s ohledem na zachování jeho ideálního vývoje."

 

Mgr. Jakub Pokorný je uznávaný fyzioterapeut, který se ve svém privátním centrum komplexní rehabilitace JPFyzioterapie stará o pohybový aparát mnoha předních vrcholových sportovců i jednotlivých klientů všeho věku.

Vzdělání získal na 3. LF a na FTVS Univerzity Karlovy, které nadále rozšiřuje studijními pobyty v zahraničí a účastí na odborných konferencích. Zaměřuje se na cílenou léčbu a preventivní ovlivnění dysfunkcí myoskeletárního systému dle nejnovějších trendů a poznatků.

Je členem realizačního týmu a spolupracujícím fyzioterapeutem několika sportovních oddílů a účastník vrcholových sportovních akcí typu Olympijských her či Mistrovství světa nebo Evropy.